Πλοήγηση
Αναζήτηση
Χάρτες
Πίνακες Cavallera
Επικοινωνία
Τεχνική υποστήριξη
Σύνδεση
Όνομα χρήστη
Συνθηματικό
Νέα Ανακοινώσεις
Αγιογραφικό ανάγνωσμα
Επισκέπτες
Επισκέπτες ανά χώρα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Θεολογική Σχολή
Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής θεολογίας - Τομέας Αγίας Γραφής και Πατερικής Γραμματείας
Ξεκίνησε η δοκιμαστική περίοδος  Λειτουργίας της Ιστοσελίδας. Γίνονται καθημερινά αναβαθμίσεις έως ότου αρχίσει να λειτουργεί κανονικά.
free counters
free counters
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
1. Για να βλέπετε σωστά τα πολυτονικά κείμενα
    Για να μπορέσετε να δείτε μέσα από την ιστοσελίδα μας πολυτονικό κείμενο, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει στις ρυθμίσεις του προγράμματος πλοήγησης, ως κωδικοποίηση την Unicode (UTF-8).
Έτσι για τον Internet Explorer  μπορείτε να ρυθμίσετε την κωδικοποίηση ως εξής:
Ενώ για τον Mozilla Firefox μπορείτε να ρυθμίσετε την κωδικοποίηση ως εξής:
2. Για να βλέπετε τά Πατερικά κείμενα από την Πατρολογία του Migne
    Τα πατερικά κείμενα παραπέμπουν στην ιστοσελίδα:
http://phoenix.reltech.org/Ebind/docs/Migne/Migne.html
    Στην ιστοσελίδα αυτή έχουν δικαιώματα πρόσβασης τα Ελληνικά πανεπιστήμια, καθώς και οι φοιτητές των πανεπιστημίων. Για να μπορέσει κανείς όμως να έχει πρόσβαση θα πρέπει είτε να είναι συνδεδεμένος μέσω του ΔΙΟΔΟΣ:
http://info.diodos.gsrt.gr/
είτε να είναι συνδεδεμένος με το πανεπιστήμιο με εικονικό δίκτυο.
    Για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για να συνδεθεί κανείς με εικονικό δίκτυο, πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες του Πανεπιστημίου, όπως αυτές δίνονται στο παρακάτω σύνδεσμο:
http://noc.auth.gr/manuals2/vpn/windows/
    Για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για να συνδεθεί κανείς με εικονικό δίκτυο, πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες του Πανεπιστημίου, όπως αυτές δίνονται στο παρακάτω σύνδεσμο:
http://email.uoa.gr/help/uoa/vpn_instructions.php
Σειρά-Catena